ושוב פעם קומפוזיציה נכונה של הדברים ושלא תפגע בפונקציונליות תכנון גינה זו ע"י אדריכל נוף של ערבות.

הדשא ברובו הוא ישר פשוט באזורים שמתקרבים לסביב הגינה הוא עולה מעט ויוצר את הגבעות המדוברות שמזכירות את תכנית הטלוויזיה טלטאביז אנו מקפידים בעיצוב הגינות על המבט ההקפי של עיצוב הגינה ועל תאורה ש תחבר את האווירה הזו.

עיצוב ובניית אתרים עיצוב ובניית אתרים