שימוש באבן

 לגינה הבאה   מספר תמונות כלליות של גינות שעיצובנו.


לגינה הבאה   אבנים לגינה נחשבים כיום לאלמנט עיצובי משלים חשוב ביותר. שילוב אבנים קטנות בשבילים או מסביב לעצים, מסלעות, או סלע גדול יותר מוסיפים לגינה נופך אחר. הדוגמאות המצורפות מדגימות אפשרויות לשילוב של סלעים בגינה או אבנים לגינה.  בהקמת גינה נדרש גישה עם מנוף גדול שיוריד את הסלעים הכבדים בדיוק למקומם הסופי בצורה ובזוית המתאימה עם היופי של האבן בחלק הקדמי