דירת גן כפר סבא

לגינה הבאה: שוב הגינה בתל אביב הפעם לאחר שנה מההקמה, גינה בתל אביב בזלת ועיצוב צמחיה אין יותר טבעי.

בתמונה הראשונה, פורח הדיאטס גרנדיפלורה עלה רחב ומייצר מבט יפה דרכו אל מה שמעבר.

אנו נוהגים לעשות זאת הרבה לפעמים יוצרים הסתרה יותר גדולה כדי לקבל את אלמנט ההפתעה כשמתקרבים.

פריחה של הדיאטס גרנדיפלורה הרואים דרכה את המעבר הצדדי של גירת הגן למדשאה הנוספת.

המדשאה כמובן סינטטי למי שלא הבחין ביציאה מהסלון המדשאה היא מתעגלת מעלה לאזורים הגנניים מה שיוצר תחושת הגנה והתבטאות יותר יפה של הצמחים שמסביב.

לסיכום: דירת גן בכפר סבא שממשיכה להתבגר יפה בזכות תכנון מקדים וצמחיה חזקה שעוזרת לגינה להתבגר יפה לאורך הזמן.

עיצוב ובניית אתרים עיצוב ובניית אתרים