עיצוב גינה בלשם

לגינה הבאה

תכנון והקמת גינה בלשם

בנקודה הגבוהה בישוב לשם עלי זהב על פיסגת ההר הקמנו גינה לבית חדש.

עיצוב ובניית אתרים עיצוב ובניית אתרים